Aktualności     Kontakt     Media         Poczta UM  
Strona Główna UM arrowStrona startowa arrow Przetargi ZZP 2011

Zespół ds. Zamówień Publicznych

Marzec 2015
 
 
 
 
 
 
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29


Przetargi ZZP 2011
AM / AZ / PN - 55 / 11
30.06.2011.
AM/AZ/PN-55/11
Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, które oceniane będą odrębnie:

Nr części

Nazwa przedmiotu zamówienia

Ilość

Użytkownik, adres

A

Termomikser wraz z wymiennym blokiem na 25 probówek 1,5 ml w komplecie ze stelażem oraz wkładem chłodzącym 0oC o parametrach granicznych określonych w zał. 2A  

1

Katedra Patomorfologii Akademii Medycznej we Wrocławiu;

ul. Marcinkowskiego 1

50-368 Wrocław

B

Termomikser - wytrząsarka wraz z blokiem na probówki Eppendorfa o parametrach granicznych określonych w zał. 2B 

1

Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego Akademii Medycznej we Wrocławiu;

ul. Chałubińskiego 3

50-367 Wrocław

C

Łaźnia termiczna o parametrach granicznych określonych w zał. 2C 

1

Pracownia Biochemiczna i Metabolizmu Lipidów Kat. i Klin. Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we Wrocławiu; ul. Borowska 213

50-556 Wrocław


1. SIWZ
2. Formularz ofertowy i Arkusz informacji Technicznej (zał 1 A-C i zał. 2 A-C)
3.Ogłoszenie
4. Odp. na Pyt.
5. Zał. 2A i 2B-korekta
6. Wynik

UWAGA !
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Termin złożenia ofert: do dnia 08.07.2011 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 08.07.2011 r. godz. 11:00

 

Miejsce: Zespół ds. Zamówień Publicznych AM
ul. Mikulicza- Radeckiego 5;  50-368 Wrocław
pokój 31/32


Zmieniony ( 13.07.2011. )
 
AM/AZ/PN-57/11
30.06.2011.
AM/AZ/PN-57/11 Dostawa unitu symulacyjnego z popiersiem fantomowym o parametrach granicznych okreslonych w zał. 2 do Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej przy ul. Krakowskiej 26 we Wrocławiu.

1. Ogłoszenie
2. Siwz
3. Formularz ofertowy (zał 1) i Arkusz informacji technicznej (zał. 2)
4. Wynik

Termin złożenia ofert: do dnia 08.07.2011r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 08.07.2011r. godz. 12:00

Miejsce: Zespół ds. Zamówień Publicznych AM
ul. Mikulicza- Radeckiego 5;  50-368 Wrocław
pokój 31/32

Zmieniony ( 12.07.2011. )
 
PN-56/11
28.06.2011.
PN-56/11, Przetarg nieograniczony

Dostawa Mikroskopów do Jednostek AM, podzielona na części A - C, oceniane oddzielnie:
Część A - Dostawa Mikroskopu laboratoryjnego do prowadzenia obserwacji w jasnym polu widzenia wraz z kamerą i oprogramowaniem oraz stacją graficzną do Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM przy ul. Pasteura 4, 50-367 Wrocław.
Część B - Dostawa Mikroskopu badawczego do obserwacji w świetle przechodzącym do Katedry i Zakładu Farmakognozji AM przy pl. Nankiera 1, 50-140 Wrocław.
Część C - Dostawa Mikroskopu badawczego do fluorescencji do Katedry i Zakładu Patomorfologii AM przy ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław.

1. Ogłoszenie
2. Siwz 
3. Zał. 1 + Zał. 2 dla części A
4. Zał. 1 + Zał. 2 dla części B
5. Zał. 1 + Zał. 2 dla części C
6. Odpowiedzi na pytania
7. Wynik

Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do BZP w dniu 28. 06. 2011 r. - nr 176579 - 2011.

Termin składania ofert - 06. 07. 2011 r. do godz. 09:00.
Miejsce składania ofert - Zespół ds. Zamówień Publicznych AM, ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław, pokój nr 221.

Termin otwarcia ofert - 06. 07. 2011 r. o godz. 10:00.
Miejsce otwarcia ofert - Zespół ds. Zamówień Publicznych AM, ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50 -368 Wrocław, pokój nr 31. 
Zmieniony ( 11.07.2011. )
 
AM/AZ/PN-52/11
09.06.2011.
AM/AZ/PN-52/11
Dostawa i uruchomienie następujacych urzadzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, które oceniane będa odrębnie:

Nr częsci

Nazwa przedmiotu zamówienia

 Ilosć

Użytkownik, adres

A

 Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem

 o parametrach granicznych okreslonych
 w zał. 2A 

1

Katedra Patomorfologii

ul. K. Marcinkowskiego 1;
50-368 Wrocław

B

   Wirówka laboratoryjna z regulowana
 temperatura wirowania o parametrach         granicznych okreslonych w zał. 2B 

1

Kat. i Zakł. Biochemii Farmaceutycznej

ul. Szewska 38/3; 50-139 Wrocław

C

Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem

o parametrach granicznych okreslonych
w zał. 2C

1

Kat. i Zakł. Chemii i Immunochemii

ul. Bujwida 44a;  50-345 Wrocław


1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy i Arkusz informacji Technicznej (zał 1 A-C i zał. 2 A-C)
4. Odpowiedzi na pytania
5. Wynik

Termin złożenia ofert: do dnia 17.06.2011 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 17.06.2011 r. godz. 11:00

Miejsce: Zespół ds. Zamówień Publicznych AM
ul. Mikulicza- Radeckiego 5;  50-368 Wrocław
pokój 31/32


Zmieniony ( 20.06.2011. )
 
AM/AZ/PN-53/11
09.06.2011.
 AM/AZ/PN - 53/11

Dostawa i uruchomienie Mikroskopu laboratoryjnego do prowadzenia obserwacji w jasnym polu widzenia wraz z kamerą i oprogramowaniem oraz stacją graficzną o parametrach granicznych określonych w zał. 2 SIWZ
do
Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku przy ul. Pasteura 4; 50-367 Wrocław.
 
1. Ogłoszenie o Zamówieniu UZP
2. SIWZ
3. Załącznik 1 i 2 do SIWZ
4. Wynik


Termin złożenia ofert:              do dnia   17.06. 2011 r. godz. 9:00
 Termin otwarcia ofert:             w dniu    17.06. 2011 r. godz. 10:00
 
 
Miejsce złożenia i otwarcia ofert: Zespół ds. Zamówień Publicznych AM
               ul. Mikulicza - Radeckiego 5; 50-368 Wrocław,    Pokój 221
 
 
 


Zmieniony ( 21.06.2011. )
 
AM / AZ / PN - 51 / 11
08.06.2011.
AM / AZ /  PN - 51 / 11

Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych i biurowych w pomieszczeniach Pracowni Cytometrii Przepływowej w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.


Dokumentacja:
1. SIWZ
2. Zał. nr 2
3. Ogłoszenie o zamówieniu
4. Wynik

Termin składania ofert:  17.06.2011;    godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:   17.06.2011;    godz. 11:00

Miejsce:
Zespół ds. Zamówień Publicznych
ul. Mikulicza-Radeckiego 5
pok. 31/32 (IIp.)
Zmieniony ( 01.07.2011. )
 
AM/AZ/PN-50/11
08.06.2011.
Dostawa komory laminarnej BIOHAZARD oraz automatycznego analizatora hematologicznego 3 DIFF do Jednostek Akademii Medycznej we Wrocławiu

Część A: dostawa komory laminarnej BIOHAZARD do Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej AM we Wrocławiu przy ul. Mikulicza Radeckiego 9
Część B:
dostawa automatycznego analizatora hematologicznego 3 DIFF do Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Pasteura 4

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Odpowiedzi na pytania
4. Korekta Arkusza technicznego w części A
(zał. nr 2A do SIWZ) z dnia 09.06.2011 r.
5. Odpowiedzi na pytania II
6. Korekta Arkusza technicznego w części B (zał. nr 2B do SIWZ) z dnia 13.06.2011 r.
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
8. Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert
9. SIWZ - Korekta z dnia 15.06.2011 r.
10. Odpowiedzi na pytania III
11. Korekta Arkusza technicznego (zał. nr 2A do SIWZ) z dnia 16.06.2011 r.
12.
Korekta Arkusza technicznego (zał. nr 2B do SIWZ) z dnia 16.06.2011 r.
13. Korekta projektu umowy (zał. nr 5 do SIWZ)
z dnia 16.06.2011 r.
14. Wynik - część A
15. Wynik - część B
16. Anulowanie wyniku z dn.28.06.2011 r. oraz unieważnienie postępowania w części B

Termin składania i otwarcia ofert: 24.06.2011 r. (zmieniony!)
Zmieniony ( 10.08.2011. )
 
AM/AZ/PN-49/11
06.06.2011.
Sukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych określonych rodzajowo i ilościowo w załączniku nr 2 do SIWZ oraz naprawa sprzętu komputerowego w okresie pogwarancyjnym

1. SIWZ
2. Ogłoszenie
3. Wynik

Termin składania i otwarcia ofert: 14.06.2011 r.
Zmieniony ( 17.06.2011. )
 
AM/AZ/PN-44/11
03.06.2011.
AM/AZ/PN-44/11

Przebudowa i rozbudowa budynku Zakładu Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej  Akademii Medycznej  i budowa Łącznika pomiędzy istniejącym budynkiem przy ul.  Skłodowskiej- Curie 50/52 we Wrocławiu a  Katedrą i Zakładem Mikrobiologii.
Prace należy wykonać we wszystkich branżach zgodnie z projektem autorstwa: „ Przedsiębiorstwa Serwisowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Sp. z o.o. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław”
 
Termin złożenia ofert – do dnia   20.06.2011  r. do godz.10:00
Termin otwarcia ofert – dnia  20.06.2011  r. godz. 11:00
Miejsce:  Zespół ds. Zamówień Publicznych AM
                ul. Mikulicza - Radeckiego 5;   50-368 Wrocław, Pokój 31

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Siwz
3. Załącznik 1, 2 i 3 do Siwz (PB,PW, STWiOR, Przedmiary robót)
4. Wynik


 

Zmieniony ( 27.06.2011. )
 
AM/AZ/PN-48/11
02.06.2011.

Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, na potrzeby Jednostek Akademii Medycznej we Wrocławiu

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Wynik

Termin składania i otwarcia ofert: 13.06.2011 r.


Zmieniony ( 14.06.2011. )
 
AM / AZ / PN - 45 / 11
01.06.2011.
AM / AZ / PN - 45 / 11

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli , które oceniane będą odrębnie:

 

Nr części

Nazwa przedmiotu zamówienia

Ilość

Użytkownik, adres

A

Wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem o parametrach granicznych określonych w zał. 2A  

1

Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Akademii Medycznej we Wrocławiu,

ul. Poniatowskiego 2; 50-326 Wrocław

B

2 (dwa) Pojemniki: pojemnik do przechowywania komórek w ciekłym azocie i pojemnik do przechowywania i dozowania ciekłego azotu o parametrach granicznych określonych w zał. 2B 

2

C

Spektrofotometryczny czytnik płytek z jednostką sterującą oraz programem komputerowym do obróbki danych wraz z wyposażeniem dodatkowym: pipety automatyczne oraz pipetor o parametrach granicznych określonych w zał. 2C

1

D

Wytrząsarka mikropłytkowa z inkubacją o parametrach granicznych określonych w zał. 2D

1

E

Automatyczny licznik komórek oraz jednostka sterująca z programem do obróbki danych o parametrach granicznych określonych w zał. 2E

1


Dokumentacja:
1. SIWZ
2. Zał. 1 i 2
3. Ogłoszenie
4. Odpowiedzi na Pytania
5. Zał. 2B-korekta
6. Odpowiedzi na Pytania2
7. Wynik

UWAGA!
Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 


Termin składania ofert:    10.06.2011;    godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:       10.06.2011;    godz. 11:00

Miejsce:
Zespół ds. Zamówień Publicznych
ul. Mikulicza-Radeckiego 5
pok. 31/32 (IIp.)

Zmieniony ( 15.06.2011. )
 
AM/AZ/PN-46/11
27.05.2011.
AM/AZ/PN-46/11

Dostawa i uruchomienie Zamrażarki niskotemperaturowej o parametrach granicznych okreœlonych w zał. 2 do Laboratorium Immunochemii Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy (zał. 1) i Arkusz informacji technicznej (zał. 2)
4. Odpowiedzi na pytania
5. Korekta Arkusza informacji technicznej (zał. 2) z dnia 01.06.2011 r.
6. Odpowiedzi na Pytania II
7. Korekta Arkusza informacji technicznej (zał 2) z dnia 02.06.2011 r.
8. Wynik

UWAGA !
Termin składania i otwarcia ofert ustalony na dzień 06.06.2011 r - nie ulega zmianie !

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o korekcie wymagań
Arkusza Informacji Technicznej (zał. 2 do SIWZ) i
 prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

Termin składania ofert:    06.06.2011;    godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:       06.06.2011;    godz. 11:00

Miejsce:
Zespół ds. Zamówień Publicznych
ul. Mikulicza-Radeckiego 5
pok. 31/32 (IIp.)
Zmieniony ( 06.06.2011. )
 
AM/AZ/PN-47/11
26.05.2011.
Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych notebook i netbook do jednostek organizacyjnych Akademii Medycznej we Wrocławiu

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Wynik

Termin składania i otwarcia ofert: 25.07.2011 r.
Zmieniony ( 02.08.2011. )
 
AM/AZ/PZC-41/11
12.05.2011.

Wykonanie, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych w specjalistycznej pracowni hodowli komórkowej do badania biomateriałów w Zakładzie Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów przy ulicy Ks. J. Poniatowskiego 2, 50-326 Wrocław.

1.
Wynik
Zmieniony ( 12.05.2011. )
 
AM/AZ/PN-42/11
05.05.2011.
AM/AZ/PN-42/11

Dostawa i uruchomienie następujacych urzadzeń laboratoryjnych z wyposazeniem, które oceniane będš odrębnie:

Nr częsci
Nazwa przedmiotu zamówienia
 Ilosc
Użytkownik, adres
A
Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem
o parametrach granicznych okreœlonych w zał. 2A 
1
 
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku ul. Pasteura 4; 52-437 Wrocław
B
Urzšdzenie do automatycznego liczenia komórek w zawiesinie o parametrach granicznych okreœlonych w zał. 2B
1
C
Cieplarka mikrobiologiczna o parametrach granicznych okreœlonych w zał. 2C
1
Pracownia Cytogenetyczna
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku ul. Pasteura 4; 52-437 Wrocław
D
Inkubator z regulowanš atmosferš gazowš (CO2) o parametrach granicznych okreœlonych w zał. 2D
1
Katedra i Zakład Mikrobiologii
ul. Chałubińskiego 4; 50-368 Wrocław
 

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Formularze ofertowe i arkusze informacji technicznej (zał. 1 A-D i 2 A-D)
4. Odpowiedzi na pytania
5. Korekta SIWZ i wzoru umowy dla cz. B z dnia 10.05.2011 r.
6. Korekta Formularza ofertowego (zał. 1B) i Arkusza informacji technicznej (zał. 2A, 2C i 2D)
7. Wynik

UWAGA !

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:

Termin złożenia ofert: do dnia 17.05.2011 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 17.05.2011 r. godz. 11:00

Miejsce: Zespół ds. Zamówień Publicznych AM
ul. Mikulicza- Radeckiego 5;  50-368 Wrocław
pokój 31


Zmieniony ( 18.05.2011. )
Czytaj
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 61 - 75 z 103
Zespół ds. Zamówień Publicznych

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5 50-367 Wrocław
Fax 71 784 00 44, 71 784 00 45